Kamień budowlany


Kamień Budowlany

Piaskowiec budowlany to kopaliny skalne przydatne do produkcji bloków, płyt okładzinowych, a także mniejszych elementów foremnych (tzw. formaków), kamienia łupanego, murowego i kruszywa budowlanego. Piaskowiec, jako kamień budowlany klasyfikowany jest w grupie kamieni łamanych i blocznych. Charakteryzują się one określonymi w obowiązujących normach (obecnie: PN-84/B-01080) właściwościami fizykomechanicznymi, takimi jak: nasiąkliwość, wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność i ścieralność. Dla tej grupy skał niezbędne są ponadto własności bloczne (dla piaskowca definiowane jako możliwość uzyskania bloków powyżej 0,4 m3) oraz walory dekoracyjne.

Piaskowiec jako kamień budowlany najczęściej używa się wapienia twardego i miękkiego. Używany jest jako materiał konstrukcyjny w postaci bloków i płyt do budowy fundamentów, cokołów, murów, podpór i slepień, jako materiał wykończeniowy (kamień elewacyjny) w postaci płyt i profilowanych elementów okładzinowych do licowania ścian budowli, na stopnie schodowe, balustrady, tralki z piaskowca itp., do budowy dróg (kamień budowlany drogowy) – kamień polny, żwir, tłuczeń, jako kruszywo do produkcji betonu i jego pochodnych – piasek, żwir, tłuczeń. Piaskowiec znajduje zastosowanie m.in. przy budowie ogrodzeń podmurówek altan, grilli ogrodowych, itp.

W naszej bogatej ofercie, znajdą Państwo piaskowiec jako kamień budowlany o następujących parametrach:

 

Zapraszamy do kontaktu gwarantując, że żadne zapytanie nie pozostanie bez odpowiedzi.

murek z piaskowca

 mur z piaskowca

 

 

 

biuro@eurostone.com.pl

+48 600-309-619